เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลมูลครุภัณฑ์  
‹ ย้อนกลับ
 
 
ครุภัณฑ์            วัสดุ/อะไหล่
รหัสครุภัณฑ์วิทยาลัย วพบ.ชลบุรี
เลขที่หรือรหัสครุภัณฑ์
(ตามทะเบียนคุมทรัพสิน)
7440-001-0013/61/59
รายการหรือชื่อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point
รุ่น/แบบ -
ประเภทครุภัณฑ์
แหล่งเงิน
วิธีการที่ได้มา
วันที่จัดซื้อ 11 มี.ค. 2559
วันที่หมดอายุการใช้งาน 11 มี.ค. 2562
ราคาที่จัดซื้อ/หน่วย 8,172.00 บาท
จำแนกเป็นครุภัณฑ์ มูลค่าสูงกว่า 5000
หน่วยงาน /ฝ่าย
ใช้ประจำที่/สถานที่จัดเก็บ
ลักษณะคุณสมบัติของครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point
เลขที่เอกสารที่ได้มา กลุ่มงานอำนวยการ
หลักฐานการจ่ายเงิน บส.101/59
รายการที่เปลี่ยนแปลง
เลขที่เอกสารที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้ขาย / บริจาค
ที่อยู่ผู้ขาย
โทรศัพท์
   
   
   


   

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48