ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 6 มีนาคม 2566 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 20 มีนาคม 2566 27 มีนาคม 2566
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 27 มีนาคม 2566 3 เมษายน 2566
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 3 เมษายน 2566 10 เมษายน 2566
ช่วงสอบกลางภาค 24 เมษายน 2566 30 เมษายน 2566
ช่วงสอบปลายภาค 29 พฤษภาคม 2566 4 มิถุนายน 2566
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 29 พฤษภาคม 2566 18 มิถุนายน 2566
วันปิดภาคการศึกษา 12 มิถุนายน 2566 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0571 seconds 6.39MB |